995.00€

Bouwstofzuiger Airbo 2400A
[Airbo 2400A]

Bouwstofzuiger Airbo 2400A

Airbo fijnstof stofzuiger

De uitdaging leek onmogelijk: Vanaf januari 2010 stofvrij werken. Die opdracht van de Arbowet krijgt elke vakman dit jaar. De bestaande bouwzuigers waren daar niet toe in staat. Zeker niet in combinatie met gevelwerk en renovatie. Het gebruik van een haakse slijper was altijd een grote bron van stof. En ergernis bij de opdrachtgever...
Die tijd is nu voorgoed voorbij! Airbo.nl biedt een stofzuigsysteem aan wat een volle werkdag gebruikt kan worden. En waarbij stof in de ruimte (en in je longen) tot het verleden behoort. Mission accomplished!

Deze universele specialist is een onmisbare partner in stofvrij werken, maar kan vanzelfsprekend ook dienst doen als bouwstofzuiger.

Gevelwerkzaamheden zonder stof? Binnen en buiten renoveren zonder overlast?
Mogelijk gemaakt door de AirBo in combinatie met de DustTool stofkap.

De zuigslang heeft een grotere diameter van 52 mm om de zuigkracht van de twee motoren niet te verminderen. Bijgeleverd een pakket adapters voor andere diameters

De nieuw ontwikkelde stofzak maakt deel uit van het systeem. De stofzak heeft aan de binnenzijde filters, waardoor het oppervlakte van de stofzak enorm vergroot wordt en de stofdeeltjes niet tegen de wanden van de zak kunnen plakken. De stofzak kan, afhankelijk van het soort fijnstof, tussen de 6 en 10 kilo stof opslaan voordat deze moet worden verwisseld. Het grote voordeel van het werken met stofzakken is dat u steeds weer met een schoon filter begint.

Gezondheidsproblematiek

Als u kwartshoudendstof inademt, kan dat ernstige longaandoeningen verzoorzaken.
Diep in de longen kunnen de kwartsstofdeeltjes bindweefselvorming veroorzaken. Dat wordt longfibrose of ook wel stoflongen (of silicose) genoemd.
Het longweefsel kan dan minder zuurstof opnemen en wordt minder elastisch.
Dat kan betekenen dat u bij inspanning kortademig en benauwd wordt, gaat hoesten en last krijgt van pijn op de borst.

Hoe meer stof u heeft ingeademd, hoe meer schade er ontstaat. En die schade is niet meer te herstellen.
Het verraderlijke is dat de meeste mensen in eerste instantie niet eens zoveel van merken, pas op latere leeftijd krijgt men er echt last van.
Kwarts is inmiddels ook opgenomen op de lijst van kankerverwekkende stoffen, blootstelling eraan kan longkanker veroorzaken.

Op de werkplek moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van fijnstof en moeten de nodige maatregelen genomen worden met betrekking tot stof-afzuiging en luchtreiniging. De aanvaardbare aanwezigheid van stof wordt weergegeven in de MAC-waarde.

Officiële definitie MAC-waarde

De MAC is een bestuurlijk vast te stellen Maximaal Aanvaardbare Concentratie van een gas, damp, nevel of van een stof in de lucht op de werkplek. Bij de vaststelling ervan wordt zoveel mogelijk als uitgangspunt gehanteerd dat die concentratie bij herhaalde blootstelling ook gedurende een langere of zelfs een arbeidsleven omvattende periode – voor zover de huidige kennis reikt – in het algemeen de gezondheid van zowel de werknemers als hun nageslacht niet benadeelt.

Wetgeving

Werkgevers moeten er voor zorgen dat de blootstelling aan schadelijk stof zoals kwartsstof onder een vastgestelde hoeveelheid blijft. In de wet zijn daarvoor grenzen vastgelegd; de eerder genoemde MAC-waarde. De MAC-waarde voor kwartsstof is 0,075 mg/m3. Dat betekent in de praktijk dat een laagje van 0,5 cm in een plastic bekertje in de lucht mag zweven in een ruimte die vier meter hoog is en zo groot als een voetbalveld.
De arbeidsinspectie gaat de komende jaren vooral controleren in sectoren en bedrijven met relatief gevaarlijk werk en een grote kans op ongevallen en gezondheidsrisico’s. In navolging van het SER-advies van 2004 zijn een aantal bepalingen van de Arbowet inzake ernstige gevaren en grote risico’s op de werkplek ook geldig voor ZZP-ers en meewerkende werkgevers. De boetebedragen voor onveilige werksituaties zijn onlangs verhoogd van
€ 11.345,- naar € 22.000,-.

Afzuiging

Bij stofafzuiging dient gewerkt te worden met stofzuigers met een hoog vangstrendement (IEC norm 60335-2-69). Afhankelijk van het type stof onderscheidt de norm drie klassen:

 

Beoordelingen
E-mail adres:
Wachtwoord:

Snelzoeken
 
Fabrikanten